Certifikat ISO 9001- ISO 14001 – GWO

Vi har valt att ansluta oss till organisationer och register som hjälper oss att ständigt bli bättre i vårt arbets- och förhållningssätt med fokus på kvalitet och miljö.

ISO 9001 och ISO 14001 rev 2015

C2 Vertical Safety AB är sedan 2010 innehavare av de internationella certifikaten ISO 9001 och 14001 inom områdena kvalitet och miljö. Hösten 2016 re-certifierade vi oss mot den nya ISO 9011 & 14001 standarderna rev 2015.

Vad innebär det att vara ISO certifierad?

ISO är en internationell organisation som hanterar standarder (International Organisation for Standardization)

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell kvalitetsstandard som ligger till grund för ett ledningssystem i en organisation och används i hela världen.

ISO 9001 innehåller 58 krav som baseras på 8 principer:

  • Ledarskap
  • Kundfokus
  • Processinriktning
  • Systemangreppssätt för ledning
  • Medarbetarnas engagemang
  • Faktabaserade beslut
  • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
  • Ständiga förbättringar

Det handlar om att utgå från kundernas behov, se över de interna arbetssätten för att få nöjdare kunder med bättre lönsamhet.

ISO_9001_6092-04EN

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard som en organisation kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. Ett sådant system omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete.

Syftet är att systematiskt arbeta med att minska verksamhetens totala miljöbelastning.

ISO_14001_6093-05EN

GWO

Global Wind Organisation, GWO:s standard Basic Safety Training är ny standard för utbildning inom vindkraftbranschen. Utbildningen är ett viktigt och nödvändigt steg för att öka säkerheten och minska riskerna. C2 Vertical Safety är certifierade GWO-utbildare och erbjuder därmed utbildning enligt Basic Safety Trainings moduler Manual Handling, Fire Awareness, First Aid och Working at Heights. Våra egna reparbetare har GWO Certifikat och är redo att börja jobba direkt!

Certifikat-GWO-Inspecta-2022

SS-ISO 22846-1 och SS-ISO 22846-2

C2 Access utgår från Svensk standard och använder SS-ISO 22846-1 och SS-ISO 22846-2 som arbetsstandard vid utförande av våra tjänster på rep. Det finns andra kommersiella standards på marknaden så som IRATA, SPRAT, FISAT, SOFT etc.

C2 utbildar även i IRATA och SPRAT.

Irata

IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) är världsledande när det gäller certifiering av reparbetare och helt dominerade på den internationella offshoremarkanden (vid arbete på oljeriggar ute till havs, t ex. ute på Nordsjön).
.
Certifikat Irata

.