Inspektioner

Vi genomför inspektioner av bland annat:

 • Byggnader
 • Broar
 • Vindkraftverk
 • Master
 • Arenor
 • Skyddsnät
 • Vattendammar
 • Fasader
 • Fogning
 • Skorstenar
 • Bergskärningar och rasbranter
 • Fallskyddsutrustning
 • Taksäkerhetsanordningar
 • Fallskyddssystem
 • Äventyrsbanor

Vid inspektionerna mäter, provdrar och känner vi på objekten och föremålen. I de fall specialverktyg och metoder är nödvändiga, om vi inte redan har kompetensen, så ser vi till att vi får den genom någon av våra partners eller i samarbete med kundens experter. Vi har t.ex. tillgång till tekniker som är specialiserade i ”Icke destruktiv testning” eller ”NDT” via partners.

Exempel på projekt:
– Inspektion och mätning av fläkttrumma inför byte Uppsala 2016
– Inspektion av fönsterrutor på Arlanda Flygledartorn 2011
– Inspektion av förband i vindmätningsmaster 2016
– Inspektion av Via ferratas anläggning i Skuleberget 2016 mfl.
– Inspektion av Vindkraftverk 2015
– Inspektion inför montering av tillkomstvagn för fönsterputs i galleria Uppsala 2014
– PPE inspektion åt organisationer så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordex, SAAB etc.